இடம்   காலம்  நோக்கம்
 கிளிநொச்சி மாவட்ட செயலகம்  10-01-2019 , 10.00Am  வெள்ள அனர்த்தம் தொடர்பில் ஆராயும் விசேட கலந்துரையாடல்